Tyczenie obiektów budowlanych Wrocław

Wyznaczanie i trwałe oznaczenie na gruncie punktów charakterystycznych obiektu, to inaczej tyczenie obiektów budowlanych. We Wrocławiu i okolicy wykonujemy tego rodzaju prace na zlecenie klientów indywidualnych i firm. Działamy z oparciu o zaawansowany technologicznie sprzęt, dzięki czemu zlecenia są zrealizowane bardzo dokładnie.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót związanych z budową domu lub innego obiektu, należy przeprowadzić tyczenie obiektu budowlanego. Dotyczy to przede wszystkim:

 • obiektów budowlanych wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych,
 • kanalizacji kablowej,
 • obiektów elektroenergetycznych obejmujących napięcie do 1 kV.

 

Za przeprowadzenie tyczenia odpowiedzialny jest kierownik budowy. Można je wykonać tylko na terenach objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Tylko uprawniony geodeta może przeprowadzić tego rodzaju prace przygotowawcze, a ich wykonanie odnotowuje w dzienniku budowy. Przystąpienie do tyczenia obiektów budowlanych należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Fachowiec sporządza niezbędną dokumentację, w tym szkice, w których powinny być zawarte następujące informacje:

 • charakterystyczne punkty obrysu obiektu,
 • punkty terenowej osnowy geodezyjnej,
 • miary, na podstawie których można zlokalizować wszystkie punkty główne obiektu,
 • miary czołowe między punktami,
 • rozmieszczenie reperów roboczych.

 

Metody tyczenia obiektów budowlanych

Właściwie wykonane tyczenie obiektów budowlanych przebiega w kilku etapach. Objęte nim są główne osie budynku, osie ścian i inne jednoznacznie określone punkty. Fachowiec zaczyna od wyznaczenia w gruncie charakterystycznych punktów budynku:

 • metodą kołkową, która jest tańsza ale też mniej precyzyjna. Polega na umiejscowieniu kołków w punktach przecięcia się osi głównych budynków lub w narożnikach zewnętrznych. Wskazane punkty są przesuwane poza planowany wykop, by umożliwić swobodną pracę budowlańców i ich maszyn.
 • metodą ław drutowych polegającą na rozciągnięciu drutów pomiędzy deskami przybitymi do kołków znajdujących się w ziemi.