Pomiary geodezyjne Wrocław

Wykonujemy pomiary geodezyjne we Wrocławiu i okolicy. Przeprowadzamy wszystkie czynności niezbędne do dokładnego opisania położenia, powierzchni i wymiarów terenu lub znajdujących się na nim obiektów budowlanych. Sporządzamy pełną dokumentację niezbędną do podjęcia planowanych przedsięwzięć, takich jak budowa domu.

Oferowane profesjonalne pomiary geodezyjne wykonywane są przez geodetów, czyli osoby z odpowiednim wykształceniem, stażem i kwalifikacjami potwierdzonymi pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego. Do realizacji usług wykorzystujemy zaawansowany technologicznie sprzęt, by jak najprecyzyjniej zebrać pomiary i sporządzić dokumentację. Zapewniamy najwyższe standardy obsługi, o czym świadczy szerokie grono zadowolonych klientów, którzy chętnie zlecają nam kolejne zadania.

Wykonujemy poniższe pomiary geodezyjne:

 • pomiary sytuacyjne (poziome), których celem określenie położenia względem siebie obiektów i szczegółów terenowych na danym obszarze. Wykonywany jest przy użyciu dalmierza, taśmy, ruletki, szpilek, tyczek mierniczych, tachimetrów, niwelatorów, trójkątów i węgielnic. Pomiar wykonywany jest w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich. Wykonywanie takich pomiarów najczęściej wykonywane jest w celu wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, scalenia lub podziału nieruchomości. Pomiary sytuacyjne wykonywane są metodami:
  • przedłużeń konturów sytuacyjnych,
  • wcięć kątowych, liniowych i kombinowanych,
  • domiarów prostokątnych,
  • biegunową,
  • z wykorzystaniem systemów nawigacji GPS i GLONASS.
 • pomiar wysokościowy (pionowy) wykonywany w celu wyznaczenia wysokości punktów w odniesieniu do założonego punktu. Tego rodzaju czynności umożliwiają przedstawienie form ukształtowania terenu, którego dotyczy pomiar. Wykonywane są przez następujące sposoby:
  • metodą niwelacji satelitarnej,
  • metodą niwelacji geometrycznej,
  • metodą niwelacji trygonometrycznej,
  • techniką kinematyczną GNSS,
  • techniką statyczną GNSS z wykorzystaniem postprocessingu.
 • pomiar sytuacyjno-wysokościowy, których celem jest wyznaczenie punktów szczegółów terenowych i podanie ich wysokości na płaszczyźnie. Jest to pomiar bezpośredni, czyli wymaga bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru (praca w terenie).

 

Na czym polegają pomiary geodezyjne GPS?

Do wykonania precyzyjnych pomiarów geodezyjnych coraz częściej jest wykorzystywany system GPS. Umożliwia określenie wysokości i położenia punktów na Ziemi. Dzięki zastosowaniu możliwości, jakie daje Global Positioning System można określić trójwymiarowe współrzędne geodezyjne, tzn. wysokość, długość i szerokość.

Opierając się na odbiorze sygnałów satelitarnych z multipleksowanej sieci, z co najmniej 4 satelitów jednocześnie, uwzględniając czas podróży tych sygnałów odbiornik oblicza swoje położenie trójwymiarowe. Tego rodzaju pomiary poza budownictwem stosowane są w wielu innych dziedzinach, m.in. w badaniu środowiska, geofizyce, kartografii, inżynierii lądowej.