kask budowlany

Pomiary i opracowanie map powykonawczych inwestycji kubaturowych i sieciowych

Świadczymy usługi z zakresu pomiarów inwentaryzacyjnych, których celem jest zdefiniowanie kształtu oraz usytuowania nowo wybudowanych obiektów. Postępowanie prowadzi do wdrożenia zmian, które muszą pojawić się w bazach ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Zwieńczeniem pomiarów jest odpowiedni operat, który zawiera mapy obrazujące kształt i rozmieszczenie obiektów budowlanych.

 

Pomiary powykonawcze obiektu budowlanego

Pomiary powykonawcze obiektu budowlanego są niezbędne w celu rozpoczęcia użytkowania budynku. Oznacza to, że bez pomiaru inwestor nie może zgłosić zakończenia budowy ani złożyć wniosku, który umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku ustalenia, że dany obiekt jest zamieszkany bądź eksploatowany bez uzyskania pozwolenia, inwestor musi liczyć się z wysoką karą pieniężną. W przypadku domów jednorodzinnych jej wysokość oscyluje w granicach 10 tysięcy złotych.

Dopilnowanie formalności administracyjnych jest koniecznością, dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub mają pytania dotyczące kwestii administracyjnych, pozostajemy do dyspozycji. Nasza firma obsługuje zarówno Klientów prywatnych, jak i instytucjonalnych. Mamy długoletnie doświadczenie w realizowaniu czynności geodezyjnych. Jesteśmy przekonani, że spełnimy Państwa oczekiwania.

 

Mapy powykonawcze budynków Wrocław

Przeprowadzając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzamy mapy powykonawcze budynków. We Wrocławiu i okolicy świadczymy usługi związane z wykonywaniem pomiarów mających na celu zebranie aktualnych danych dotyczących budynku i jego usytuowania w terenie.

Kiedy inwestycja dobiega końca, należy dopiąć formalności związane z oddaniem budynku do użytkowania. Do tego niezbędne jest wykonanie mapy powykonawczej budynku, czyli szkicu przedstawiającego stan fizycznego usytuowania budynku na działce. Tego rodzaju dokument powinien uwzględniać podziały nieruchomości i wszystkie wykonane przyłącza (np. wodno-kanalizacyjne). Mapę może wykonać jedynie uprawniony geodeta, a proces ten trwa od 2 do 3 tygodni włącznie z rejestracją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Jak przebiega sporządzanie mapy powykonawczej budynku?

Wykwalifikowany fachowiec po przyjęciu zlecenia na sporządzenie mapy powykonawczej budynku, zgładza prace geodezyjne na terenie danej działki. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiada na zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie i udostępnia dokumenty, szkice i inne materiały niezbędne do stworzenia mapy. Po pobraniu pomiarów w terenie, fachowiec sporządza komplet dokumentów, udostępnia go kierownikowi budowy i wysyła do ODGiK celem przeprowadzenia przez ten organ kontroli dostarczonych pism i rysunków. Organ ten nanosi zgłoszone zmiany na mapę zasadniczą. Ostatnim etapem jest wydanie inwestorowi/właścicielowi budynku mapy z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Czym jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Oferowana przez naszą firmę geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza odzwierciedla rzeczywiste zagospodarowanie terenu. Czynność ta powinna być przeprowadzona dla każdej inwestycji budowlanej i przebudowy. Dotyczy to wszystkich budynków wymagających pozwolenia na budowę, domów jednorodzinnych, wykonania przyłączy: elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych. Inwentaryzację przeprowadza fachowiec ze specjalnymi uprawnieniami zawodowymi. Ustala on dokładne, aktualne rozmieszczenie budynków i elementów zagospodarowania działki oraz nadaje im współrzędne.

Do elementów, które muszą zostać ukryte (np. zakopane, zasypane) wykonywane są pomiary bieżące, a do budynków i ukształtowania pionowego powierzchni terenu przeprowadza się pomiary końcowe. Podczas inwentaryzacji sprawdzana jest też lokalizacja wjazdu, parkingu, dojazdów.

 

Kiedy należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się zazwyczaj kiedy:

  • obecna mapa jest przestarzała i konieczne jest jej zaktualizowanie,
  • zrealizowana została inwestycja, która czeka na odbiór,
  • wykonane zostały przyłącza mediów,
  • obiekt (np. dom) w rzeczywistości wygląda inaczej niż w projekcie,
  • po wykonaniu (przed zasypaniem) przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Chętnie opowiemy o szczegółach naszej oferty i przedstawimy warunki współpracy. Omówimy szczegóły zlecenia i wskażemy przybliżony termin realizacji.