Geodeta Wrocław

Jeśli poszukują Państwo osoby, która zajmie się opracowywaniem map i dokonaniem pomiarów, warto skorzystać z usług naszego geodety. We Wrocławiu i okolicy realizujemy zlecenia związane z pracami geodezyjnymi – zarówno sprawy administracyjne, jak i te w terenie.

By móc wykonywać pracę geodety należy spełniać następujące warunki:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • być niekaranym,
 • mieć wykształcenie co najmniej średnie,
 • odbyć praktykę zawodową, która w zależności od posiadanego wykształcenia może trwać od roku do nawet 6 lat,
 • zdać egzamin państwowy.

 

Geodeta odpowiedzialny jest za wykonanie precyzyjnych pomiarów inwestycyjnych i adaptacyjnych różnych powierzchni. Oznacza to, że jego praca dotyczy zarówno terenów rolnych, jak i działek już przygotowanych pod daną inwestycję. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu geodezyjnego dokonuje niezbędnych pomiarów i nanosi je na mapy. Najczęściej, geodeta zatrudniany jest do:

 

Geodezja Wrocław

Zajmujemy się świadczeniem usług związanych z szeroko pojętą geodezją. We Wrocławiu i okolicy realizujemy zlecenia od klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewniamy najwyższe standardy obsługi i szybką realizację zleceń. Większość prac związana jest ze współpracą z urzędami, np. Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, należy więc pamiętać, że termin zakończenia prac geodezyjnych jest wydłużony o przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego czas rozpatrywania dokumentacji przez te instytucje.

Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu geometrii w opisie powierzchni Ziemi, czyli geodezja, określa kształt planety i wzajemne położenie punktów na jej powierzchni. Fachowcy działający w tej dziedzinie głównie zajmują się przedstawianiem rzeczywistej sytuacji mierzonego terenu na mapie, np. dokładne usytuowanie budynku lub przyłączy na danej działce. Geodezja zajmuje się m.in.:

 • opisem rzeźby terenu,
 • scalaniem i wymianą gruntów,
 • rejestrem o gruntach i budynkach,
 • opisem uzbrojenia terenu,
 • opisem bogactw mineralnych.

 

Geodeci wykonują odpowiednie dokumenty w zakresie uprawnień, jakie powiadają. Wyróżnionych jest siedem stopni uprawnień:

 1. pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne,
 2. podziały nieruchomości i sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 3. geodezyjne pomiary podstawowe,
 4. geodezyjna obsługa inwestycji,
 5. urządzanie terenów rolnych i leśnych,
 6. sporządzanie map,
 7. fotogrametria i teledetekcja.

 

Mają Państwo pytania? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Opowiemy o szczegółach oferty, zapoznamy się ze zleceniem i oczekiwaniami, przedstawimy warunki współpracy i wstępną wycenę.