Usługi geodezyjne biuro Geoagra z siedzibą we Wrocławiu

Na rynku usług geodezyjno-kartograficznych jesteśmy nieprzerwanie od 1991 roku. Nasz zespół to sześciu doświadczonych specjalistów. Dysponujemy stosownymi uprawnieniami do wykonywania wszelkich czynności geodezyjnych.

Odznaczamy się profesjonalizmem, terminowością i dużym zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Pozostajemy na bieżąco z przepisami prawa i zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Obsługujemy zarówno klientów prywatnych, jak i instytucjonalnych. W zakres naszych usług wchodzą m.in. sporządzanie map do celów projektowych oraz podziały działek, geodezyjne pomiary realizacyjne i powykonawcze oraz geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

geodeta z pomocnikiem

Geoagra – usługi geodezyjne na najwyższym poziomie

Nasze usługi

cyrkiel

Opracowanie map do celów projektowych

niwelator laserowy

Podziały działek

dokument

Regulacje stanów formalno-prawnych i rozgraniczenia nieruchomości

blok w stanie surowym

Geodezyjna obsługa budowy obiektów mieszkalnych, produkcyjnych i liniowych

laptop

Pomiary i opracowanie map powykonawczych inwestycji kubaturowych i sieciowych

podpory szalunków

Realizacje

 

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Oferowana przez nasze biuro profesjonalna geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych obejmuje wszystkie czynności leżące w kompetencjach geodety, które są niezbędne do rozpoczęcia, przeprowadzenia i zakończenia inwestycji. Wszystkie nasze działania są zgodne z aktualnymi przepisami ustaw Prawo budowlane i Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych realizujemy czynności takie jak:

  • wyznaczenie granic terenu budowy,
  • pomiar osnowy realizacyjnej,
  • wyznaczenie głównych osi obiektu,
  • sporządzenie dokumentacji (w tym map),
  • badanie przemieszczeń.

 

Czym się zajmujemy?

W naszym biurze realizujemy zarówno pojedyncze zlecenia, np. dotyczące rozgraniczenia działek, jak i wieloetapowe zadania obejmujące m.in. sprawowanie nadzoru i kontrole prac budowlanych w zakresie ich zgodności z przepisami dotyczącymi prac geodezyjnych. Większość naszych działań poza pracą w terenie i sporządzeniem map obejmuje też pozyskiwanie dokumentacji z urzędów i dostarczanie do nich zaktualizowanych szkiców i pism.

By móc świadczyć usługi geodezyjne należy mieć odpowiednie wykształcenie, odbyć staż i zdać egzamin państwowy, którego pozytywny wynik skutkuje nadaniem uprawnień o unikalnym numerze i wpisaniem fachowca do rejestru. Nasi pracownicy poza wymaganymi uprawnieniami mają też wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wiedzą jak zrealizować nawet najbardziej skomplikowane zlecenie. Szybko i dokładnie przeprowadzimy prace geodezyjne, jednak należy pamiętać, że końcowy termin realizacji zależy od tego, jak szybko zostaną rozpatrzone wnioski i podania składana do instytucji, z którymi współpracujemy.

Chętnie opowiemy Państwu telefonicznie o szczegółach naszej oferty i omówimy warunki ewentualnej współpracy. Przed spotkaniem z nami warto przygotować numer działki, której będzie dotyczyło zlecenie i dokumentację z nią związaną (jeśli takową Państwo mają), m.in. szkice, mapy i dokumenty przekazane np. podczas zakupu nieruchomości lub ostatnich prac geodezyjnych (podział lub scalenie działek).

 

Co wyróżnia nasze biuro geodezyjne?

Nasze biuro geodezyjne wyróżnia przede wszystkim wysoce wykwalifikowana kadra pracownicza. Zatrudniamy fachowców, którzy mają bogate doświadczenie w realizacji zarówno pojedynczych zleceń, jak i kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu nasze usługi są dostosowane do Państwa oczekiwań i potrzeb.

Szeroka oferta biura geodezyjnego z Wrocławia sprawia, że mogą Państwo w jednym miejscu załatwić kilka spraw. Mamy pracowników posiadających 7 stopni uprawnień, dzięki czemu mogą wykonywać nawet najbardziej zaawansowane prace. Inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt, dzięki czemu wszystkie zadania wykonane są precyzyjnie.

 

Geodezja i kartografia – pełny zakres usług

603788048